Regionale Omgevingsagenda: Gemeenten, neem vliegtuiggeluid op in omgevingsvisie

Binnenkomende vlcuhten op vrijdag 27 augustus 2021 geprojecteerd op de Visiekaart voor de Omgevingsvisie Leiden 2040

De gemeenten in het noordelijk deel van Zuid Holland, samenwerkend in Holland Rijnland hebben stelling genomen tegen de groeiambities van Schiphol. Zoals wij eerder al meldden heeft het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland op 30 juni jl besloten in de Regionale Omgevingsagenda 2040 expliciet aandacht te besteden aan de nadelige effecten van het intensieve vliegverkeer boven de regio. Afgesproken is er op in te zetten dat de ambities van de regio op het gebied van onder meer wonen en kwaliteit van de leefomgeving zoals opgenomen in de Regionale Omgevingsagenda 2040, niet belemmerd worden als gevolg van de ontwikkelingen van Schiphol.

Verheugend is dat Holland Rijnland aan onze oproep gehoor heeft gegeven. De nadelige effecten van de luchtvaart op onze leefomgeving worden nu benoemd. Dit is winst. Duidelijk is wel dat we er nog niet zijn. De volgende stap is dat het onderwerp luchtvaart en de gevolgen ervan voor de kwaliteit van de leefomgeving nadrukkelijk aan de orde komt in de Omgevingsvisies die de afzonderlijke gemeenten de komende tijd gaan opstellen. Onzerzijds zullen wij de diverse gemeenten hierop gaan aanspreken.

Recent is dat al met succes gebeurd in Leiden. Ook in de Leidse Omgevingsvisie werd met geen woord gerept over vliegtuiggeluid en de gevolgen hiervan op de leefbaarheid. Mede door in te spreken (vanaf 47 min) tijdens een vergadering van de Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en een verzoek van GroenLinks heeft het college van B&W besloten een passage hierover in de Omgevingsvisie op te nemen (vanaf 2 uur 28 min). Ook in Leiden stelt men dat de effecten van Schiphol de gemeentelijk ambities zoals beschreven in de Omgevingsvisie niet mogen belemmeren. Het Leidsch Dagblad besteedde uitgebreid aandacht aan onze inspraak en maakte er zelfs een cartoon voor.

Dit vind je misschien ook leuk...