Wie zijn wij?

Enkele actieve (bestuurs)leden van OZV. Vlnr: Karel Vonders, adviseur luchtvaart, Jan Edens, voorzitter, Wouter van Dongen, data scientist ict en Wim van den Berg, secretaris-penningmeester.

OZV staat voor Omgeving Zonder Vlieghinder. Wat ooit ludiek begon als Oegstgeest Ziet ze Vliegen is inmiddels uitgegroeid tot de belangenbehartiger van alle omwonenden die overlast ervaren van met name het landen van vliegtuigen op de Kaagbaan. Ons ‘verzorgingsgebied’ bestaat ondertussen uit Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp, Teylingen, Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom.

Naar onze mening hebben alle burgers, ook omwonenden van Schiphol, recht op een gezonde, veilige en leefbare leefomgeving. Helaas wordt dit recht voor de omwonenden van Schiphol nu niet gerespecteerd met alle gevolgen van dien. OZV richt zich met name op de gezondheidseffecten van vlieghinder: de geluidsoverlast en de verslechterde luchtkwaliteit. Beide factoren hebben een aantoonbaar negatief effect op de gezondheid.

Meten is weten, dat is de mening van OZV en daarin schuilt onze kracht. Door gebruik te maken van data van allerlei meetbronnen hebben wij al succesvol kunnen aantonen dat de gegevens die Schiphol laat zien vaak niet kloppen. Onze expertise op het gebied van hindermeting wordt zeer serieus genomen. Het in oktober 2019 door ons uitgebrachte onderzoek (On)gehoorde Geluidsschade van Schiphol is hier in belangrijke mate debet aan. Zo zijn we gesprekspartner van de Natuur en Milieufederatie NH, de Omgevingsdienst West Holland, het Ministerie van Infrastructuur, de provincie Zuid-Holland en vragen diverse gemeenteraden uit de regio om ons advies bij de bepaling van hun standpunt omtrent Schiphol. Recent hoogtepunt is het aannemen van een motie in de Tweede Kamer om een hinderbeperkende manier van landen in te voeren op Schiphol. Zonder OZV was die motie er niet geweest.

OZV is altijd blij met ondersteuning in welke vorm dan ook. Want: samen sta je sterk! Hoe meer leden en sympathisanten we hebben, hoe meer gewicht we in de schaal kunnen leggen en hoe meer we voor omwonenden kunnen bereiken. Aarzel dus niet langer, maar meld je aan en draag daarmee bij aan (het behoud) van een leefbare woonomgeving.