15 februari: Verkiezingsdebat Overlast Schiphol

Woensdag 15 februari vindt ’s avonds in het Dorpscentrum in Oegstgeest een verkiezingsdebat plaats over de overlast in Zuid-Holland door vliegverkeer van en naar Schiphol

Foto door wikiwijs

Op 15 maart 2023 vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland. De provincie heeft een belangrijke stem als het gaat om het verminderen van de geluidsoverlast onder de vliegroutes.

Waarom dit debat?

In het noordelijk deel van Zuid-Holland wordt door velen ernstige geluidshinder ondervonden van laag overkomend vliegverkeer van en naar Schiphol, met name als gevolg van het gebruik van de Kaagbaan. Op een afstand van 15-25 km van Schiphol vliegen veel toestellen op 700 meter en soms nog lager over. Dit gebeurt zowel overdag als ’s nachts. In de regio Leiden gaat het vooral om landend verkeer, in het oostelijker deel zoals bij Kaag en Braassem veroorzaken zowel opstijgende als dalende vliegtuigen veel geluidsoverlast. In het noordwestelijk deel van de Bollenstreek gaat het om opstijgend vliegverkeer.

Het is belangrijk dat de provincie Zuid-Holland zich de komende jaren nadrukkelijk inzet om de nadelige gevolgen van het intensieve vliegverkeer van en naar Schiphol boven onze regio terug te dringen. Vanuit haar bevoegdheden op het gebied van ruimtelijke ordening en wonen draagt zij verantwoordelijkheid voor een leefbare, veilige en gezonde woon- en leefomgeving. Dat geldt ook voor onze regio. Het gaat erom dat om de overlast te beperken druk op het rijk wordt uitgeoefend. Het betreft zaken als het stoppen met nachtvluchten, hoger aan- en uitvliegen en een eerlijke verdeling van de lasten van het vliegverkeer (=niet alle overlast geconcentreerd over een gebied).

Nationaal debat

Momenteel vindt op nationaal niveau een indringend debat plaats over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. Het is goed om te weten wat de Zuid-Hollandse provinciale statenleden van dit onderwerp vinden en wat zij van plan zijn hiermee te gaan doen. Zaken die in dit verband aan de orde komen zijn:

  • oorzaken en omvang van vliegtuigoverlast in het noordwestelijk deel van Zuid-Holland;
  • schadelijke gevolgen ervan voor de leefomgeving en gezondheid van bewoners;
  • verduurzaming netwerkkwaliteit en economisch perspectief van Schiphol bij vermindering van het aantal vliegbewegingen.

Vertegenwoordigers van de provinciale partijen

Welke aandacht is er bij de Provincie Zuid-Holland voor de problematiek rondom vliegverkeer? Het debat dat wij op 15 februari organiseren biedt gelegenheid te horen waar de verkiesbare statenleden voorstaan. Bewoners en andere betrokken die aanwezig zijn worden ruimschoots in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.

Aanmelden

Wij nodigen u van harte uit bij het debat aanwezig te zijn.
U kunt zich aanmelden via: vlieghindermail@gmail.com

Organisatie

  • Omgeving Zonder Vlieghinder
  • Werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem Noord

Dit initiatief wordt ondersteund door:

  • Bewonersdelegatie van de Omgevingsraad Schiphol
  • Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

Details

Locatie
Dorpscentrum Oegstgeest, Lijtweg 9

Tijden
Inloop: 19:45 uur
Aanvang: 20:00 uur
Afsluiting: 22:00 uur

Dit vind je misschien ook leuk...