Lid worden

Sympathisant/lid worden kost u niets!

Woont u in of rond Leiden, of in de Bollenstreek, sluit u dan aan bij de stichting OZV!   De inwoners van de  gemeenten in dit gebied hebben hetzelfde belang: Beperking vliegverkeer tot wat te rechtvaardigen is, minder luidruchtige afhandeling van het vliegverkeer,  zorgvuldiger houden aan minimaal belastende routes,  hogere routes  en geen tweede Kaagbaan.

Door hieronder op de groene ‘Lid worden’ knop te klikken en vervolgens het inschrijfformulier in te vullen, wordt u lid/sympathisant van OZV.
Om fake-inschrijvingen  te vermijden wordt u gevraagd onder het kopje “ik ben geen robot ” enkele simpele vragen te beantwoorden, waarna de procedure doorloopt.


Wat betekent lid zijn?

De stichting OZV probeert haar doelen te bereiken d.m.v. contacten met de politiek en met div. actievormen.  De activiteiten worden mede gekanaliseerd via de website.  Er is geen verenigingsblad, alleen deze website. Sympathisanten/leden kunnen inloggen en daardoor reacties plaatsen op artikelen of  gebruik maken van het Forum. Elke deelnemer vergroot de zeggingskracht van OZV.
Er wordt geen contributie gevraagd, maar giften zijn zeer welkom.

De volgende gemeenten behoren tot het totale gebied cluster Kaagbaan, waarvan  OZV meetelt  voor invloed in de Omgevingsraad Schiphol OSR):
Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp, Teylingen, Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom, Heemstede, Bloemendaal, Haarlem (Centrum, Zuid en Schalkwijk), Haarlemmermeer (exclusief Zwanenburg en Badhoevedorp), Kaag- en Braassem en Alphen aan den Rijn.
Inwoners van de vet gedrukte gemeenten , regio Kaagbaan Z/W,  zijn het meest gericht op  deelname in OZV. Het cluster Kaagbaan heeft recht op twee zetels in het Regioforum van de Omgevingsraad Schiphol. Er zijn méér groepen actief binnen het cluster Kaagbaan, waarmee OZV samenwerkt en die ook meedingen naar een zetel in de ORS.

Woont u niet in één van bovenvermelde gemeenten, maar wilt u toch uw sympathie betuigen, dan verwelkomt OZV u toch graag als lid/sympathisant.

Clusters en  Regioforum van de Omgevingsraad Schiphol (ORS)

Het  Regioforum van de ORS telt 10 zetels voor burgerafgevaardigden,, clustervertegenwoordigers genoemd.  De OSR is  opgedeeld in 5 gebieden, clusters genoemd, waarvan de overlast  het meest is gerelateerd aan een bepaalde start/landingsbaan. Aldus zijn er  de clusters Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan en Buitenveldertbaan met elk 2 clustervertegenwoordiger.

De clusters Kaagbaan, Polderbaan en Aalsmeerbaan worden gekenmerkt door een bewonersgebied met merendeels erge overlast van het landen en door een bewonersgebied met merendeels erge overlast van het opstijgen.
Het gedeelte van het cluster Kaagbaan, waarin in OZV voornamelijk actief is, noemen we “buitengebied van cluster Kaagbaan”, of ook Kaagbaan Zuid/West.   Dit gedeelte, waartoe de gemeenten Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp, Katwijk, Noordwijk, Teylingen en Noordwijkerhout behoren, heeft vooral overlast van het landen op de Kaagbaan.

Het andere gedeelte “binnengebied van cluster Kaagbaan”  heeft vooral overlast van het starten vanaf de Kaagbaan. Beide gebieden hebben recht op een clustervertegenwoordiger in het Regioforum van de ORS. Deze clustervertegenwoordigers, met verschillende belangen moeten met elkaar samenwerken.

Om een clustervertegenwoordiger te kunnen afvaardigen voor het “buitengebied van cluster Kaagbaan” is indertijd de vereniging OZV (Oegstgeest Zonder Vlieghinder) opgericht , momenteel opererend als stichting .
Aan alle inwoners, die in deze gemeenten hinderlijke overlast van vliegverkeer ervaren, wordt gevraagd zich als lid/sympathisant van OZV aan te melden.

In de statuten van OZV staat nadrukkelijk dat de stichting actief is voor de hele omgeving van Oegstgeest. Vanuit het  cluster Kaagbaan Z/W is door OZV een vertegenwoordiger naar de ORS (Omgevings Raad Schiphol) afgevaardigd.
Dat Oegstgeest is verbonden aan de naam van de stichting/vereniging is historisch. In 2008 was er in Oegstgeest, het knooppunt in de regio voor veel vliegroutes, het eerste Nederlandse burgerinitiatief tegen vlieghinder, met OZV als resultaat.