Categorie: Bestuur

0

Sponsoroproep 2024

Stichting Omgeving Zonder Vlieghinder (OZV) zet zich al vele jaren in voor de beperking van de hinder door vliegtuiglawaai in de kop van Zuid-Holland. Er is inmiddels veel aandacht voor dit probleem. Er zijn...

0

Jaarverslag 2023

Het jaar 2023 stond in het teken van de versterkte aandacht voor het terugdringen van vliegtuiglawaai rond Schiphol. OZV ervaart deze versterkte aandacht als “Kroon op het werk” dat zij samen met andere organisaties...

Nieuwe Kamerleden, let op!

Eind januari heeft OZV, samen met 5 andere bewonersorganisaties een gezamenlijke brief gestuurd aan de nieuwe leden van de Tweede Kamer. Dit om tegenwicht te bieden tegen alle informatie die zij ongetwijfeld krijgen vanuit...

Help ons aan stemmen in de MRS

Met ingang van 1 juli 2023 wordt de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) opgericht. Die neemt de taken over van de huidige Omgevingsraad Schiphol (ORS). De MRS zal gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan het kabinet en...

Sponsoroproep 2022

Omgeving Zonder Vlieghinder (OZV) hanteert geen vaste contributie, maar de bodem van de kas komt (na de sponsoroproep van ruim een jaar geleden) helaas weer in zicht. Daarom doen wij een vriendelijk beroep op...

Jaarverslag 2021

Het jaar 2021 was voor iedereen een bijzonder jaar met regels en beperkingen. Ook voor OZV als organisatie was het anders dan normaal. De communicatie verliep via digitale middelen. Direct persoonlijk overleg was veelal...

Gezocht: secretaris

Gevonden: secretaris

We zijn verheugd om te melden dat we een nieuwe secretaris hebben gevonden via onderstaande oproep. Jan Zanen zal vanaf nu deze functie voor OZV vervullen. Vlieghinder minder ! Wil je hieraan meewerken ?...