Schiphol in verkiezingsprogramma’s voor gemeenteraad

Het is belangrijk dat in de verkiezingsprogramma’s van de diverse partijen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 aandacht is voor de nadelige gevolgen van het intensieve vliegverkeer boven onze regio en wat daaraan te doen! Recent heeft OZV alle politieke partijen in de regio benaderd. Wij hebben hen verzocht in hun programma voor de komende raadsverkiezingen een statement op te nemen over het belang van een gezonde leef- en woonomgeving en de negatieve invloed van Schiphol hierop. Een aspect dat wij in dit verband nadrukkelijk ook onder de aandacht hebben gebracht is dat de gemeenten in onze regio krachtig(er) stelling moeten gaan nemen tegen ideeën vanuit het Amsterdamse om de vliegroutes nog meer in onze richting te verplaatsen. Dit om in de regio Amsterdam woningbouw zonder vlieghinder mogelijk te maken. Dit leidt tot hinderverplaatsing. Wat nodig is, is hindervermindering. Inzicht in de resultaten van deze actie hebben we nog niet. We kunnen ons echter niet voorstellen dat dit punt nu in de verkiezingsprogramma’s onbenoemd blijft.

Dit vind je misschien ook leuk...