Nieuwe Kamerleden, let op!

Veel Kamerleden in de commissie over luchtvaart zijn nieuw op het dossier

Eind januari heeft OZV, samen met 5 andere bewonersorganisaties een gezamenlijke brief gestuurd aan de nieuwe leden van de Tweede Kamer. Dit om tegenwicht te bieden tegen alle informatie die zij ongetwijfeld krijgen vanuit de luchtvaart-lobby. Het gaat om een aantal zaken waarvan wij vinden dat die essentieel zijn om een afgewogen oordeel over ‘hoe verder met Schiphol’ te kunnen hebben. Onderwerpen die we in de brief ondermeer aan de orde stellen zijn het belang van Schiphol voor de Nederlandse economie, de nadelige effecten van het intensieve vliegverkeer op onze leefomgeving en de noodzaak om -als er dan toch gevlogen moet worden- de overlast van de luchthaven eerlijk te verdelen.

Dit vind je misschien ook leuk...