Nú is het moment! Meedenkers en –doeners gezocht.

De komende tijd neemt de regering belangrijke beslissingen over de toekomst van de luchtvaart bij het vaststellen van de nieuwe luchtvaartnota. Juist nu er letterlijk een herstart gemaakt moet worden is het belangrijk om goede uitgangspunten en randvoorwaarden te bereiken.

Bewonersorganisaties als OZV krijgen steeds meer inzicht in de wijze waarop deze besluiten tot stand komen,  wie belangrijke spelers zijn, en wat de gevolgen  zijn op de kwaliteit van onze woon- en leefomgeving (geluid, emissies). Om in het belang van bewoners het vliegtuiggeluid zoveel mogelijk te reduceren zijn we als OZV  al ‘fors aan de bak’ en zullen we dit nog moeten voortzetten.

Nú is het moment!

Juist nu is het interessant om met besluitvormers in betrokken overheden en organisaties in gesprek te zijn om besluiten te beïnvloeden die ons allen aangaan. Reeds bestaande contacten moeten nu worden geïntensiveerd.  Uiteindelijk gaat het om ons aller welzijn en gezondheid. Ook na Covid19! Heeft u zin om mee te helpen aan het verder invullen van een effectieve strategie om de overlast van het vliegverkeer in onze regio te verminderen, dan nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen.

Graag bespreken we dan met u wat u wilt en kunt doen om  onze inspanningen – de overlast terug te dringen – zo effectief mogelijk te laten zijn. U kunt contact opnemen met Wim van den Berg (06 449 88 065 / jwovandenberg@hotmail.com) of Jan Edens ( 06 443 30 722 / jf.edens@gmail.com) of via info@ozv.nu.

Dit vind je misschien ook leuk...