Oproep bewoners rond vijf grote Europese luchthavens

Image by Brigitte Werner from Pixabay

Bewoners rond vijf grote Europese luchthavens roepen op om het vliegverkeer flink in te krimpen. OZV is één van de medeondertekenaars. Schipholwatch publiceerde een Nederlandse vertaling van de oproep die vorige week in de Franse krant Libération verscheen. De titel van de oproep luidt: Beperking van het luchtverkeer: een noodzakelijke maatregel voor de gezondheid en het klimaat!