Bewonersorganisaties sturen gezamenlijk brief aan informateur en onderhandelaars

Door Beko – Eigen werk, CC BY-SA 4.0

In een gezamenlijke brief, die we op 5 oktober aan informateur Koolmees stuurden, gaan wij uitgebreid in op de noodzaak dat het nieuwe kabinet expliciet meer rekening gaat houden met de nadelige gevolgen die het intensieve vliegverkeer heeft op onze leefomgeving. Deze brief is mede ondertekend door drie andere bewonersorganisaties: de Werkgroep Geluidhinder Kaag en Braassem, het Platform Vlieghinder Kennemerland en de bewonersorganisatie SOS uit Zaandam. De reden voor een gezamenlijke brief met deze organisaties is dat zij net als wij de belangen van bewoners die wonen onder een zogenoemde primaire baan (dat zijn de Kaagbaan, waar wij in Zuid Holland last van hebben en de Polderbaan, waar de bewoners in het Noord Hollandse veel hinder door ondervinden) behartigen. Het gaat daarbij om hinder en overlast als gevolg van het over grote afstand laag vliegen.

Een brief met gelijke strekking is gestuurd naar de medeonderhandelaars bij de kabinetsformatie en de leden van de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Water.

Dit vind je misschien ook leuk...