Help ons aan stemmen in de MRS

Met ingang van 1 juli 2023 wordt de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) opgericht. Die neemt de taken over van de huidige Omgevingsraad Schiphol (ORS). De MRS zal gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan het kabinet en aan de luchtvaartsector over het verbeteren van de leefkwaliteit.

Als Stichting Omgeving Zonder Vlieghinder willen we graag deelnemen aan de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS). Door je bij ons aan te melden geef je de mogelijkheid om als bewoners van deze regio invloed uit te oefenen binnen de MRS. De registratie van u als sympathisant is nodig om aantoonbaar maken dat wij een achterban hebben. De bewonersorganisaties in andere regio’s moeten dit ook doen. Een voorwaarde is dat de bewonersorganisatie twee of meer kiespersonen aanwijst die minimaal 50 sympathisanten hebben registreert. Kiespersonen kiezen dan de vertegenwoordiger voor onze regio binnen de MRS. Uiterlijk 28 mei 2023 moeten wij ons laten registreren en de sympathisanten aanmelden. Zo blijven we de komende vier jaar betrokken bij de gesprekken, activiteiten en adviezen van de MRS.

Wij zien uw inschrijving graag tegemoet. Heeft u vragen dan kunt u die richten aan vlieghindermail@gmail.com

Met vriendelijke groet,

OZV

* De MRS heeft een privacyverklaring op haar website staan. In de privacyverklaring staat dat de gegevens bewaard worden zo lang als nodig is voor het verwerkingsdoel, in dit geval de organisatie van de verkiezingen. De MRS voldoet aan de wettelijke bewaartermijnen. Daarna zullen de gegevens worden vernietigd.

Dit vind je misschien ook leuk...