Succesvol verkiezingsdebat Provinciale Staten

Uitslag stemmingen per stelling

Woensdagavond 15 februari vond het verkiezingsdebat plaats dat Omgeving Zonder vlieghinder (OZV) samen met de Werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem Noord had georganiseerd. Ruim 120 personen bezochten deze avond. Wij informeren u als bezoeker en/of sympathisant van OZV via dit bericht over het verloop van deze avond. Kandidaten voor de Provinciale Staten in Zuid-Holland werd gevraagd wat zij willen gaan doen aan de vlieghinder in onze regio en hoe zij onze leefomgeving en gezondheid beter denken te gaan beschermen. Het werd een “levendige avond met applaus en gejoel”.

Het verslag van de avond, met links naar de presentaties van de inleiders Ferdinand Harmsen van OZV en Hans Buurma van de Werkgroep Toekomst Luchtvaart treft u aan in dit artikel op onze site.

Onder leiding van Niels van Weeren, voormalig raadslid in Oegstgeest, vond daarna het debat plaats met de kandidaten voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Vijf stellingen werden voorgelegd en per stelling konden partijen per groepje reageren en met elkaar in debat gaan. Een link naar de volledige formulering van deze stellingen vindt u in dit artikel.

De afgeladen zaal liet zich tijdens het debat niet ongehoord en reageerde vaak spontaan, afkeurend dan wel instemmend. Alle politieke partijen lieten duidelijk merken dat zij vonden dat de provincie en dus ook zij, als ze straks gekozen zullen worden tot Statenleden, wel degelijk een verantwoordelijkheid hebben als het gaat om de overlast van Schiphol in het noordelijk deel van Zuid-Holland te beperken. Over hoe ver zij willen gaan om die verantwoordelijkheid waar te maken, verschillen de meningen. Dit blijkt onder meer uit wat men vindt over nieuwbouw in gebieden waar sprake is van zodanig veel vliegtuiggeluid dat de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) dit om gezondheidsredenen afraadt. Ook het belang van Schiphol is voor onze nationale economie blijkt een discussiepunt.  

Een eerste test over hoe serieus we de uitspraken die tijdens het verkiezingsdebat zijn gedaan moeten nemen wordende afspraken die de partijen die de komende 4 jaar deel uit gaan maken van het nieuwe provinciebestuur daarover met elkaar gaan maken. Dan wordt echt duidelijk of de partijen zich na de verkiezingen daadwerkelijk zullen gaan inzetten om iets te doen aan de vliegherrie in het noordwestelijk deel van Zuid-Holland. 

Van onze kant zullen we ons ervoor inzetten om de partijen te herinneren aan wat zij hierover tijdens het verkiezingsdebat van 15 februari jl hebben beloofd.

Dit vind je misschien ook leuk...