Geluidshinder en slaapverstoring – Gezocht: deelnemers belevingsonderzoek

Slaapverstoring is een van de meest gehoorde klachten wanneer het gaat over geluidshinder door vliegverkeer. Recent is in de directe omgeving van Schiphol , de regio Kennemerland, een verkennend onderzoek gedaan door de GGD naar de relatie tussen geluidshinder en slaapverstoring. Dit onderzoek vond plaats middels een enquête van de bewoners van deze regio.

Het % ernstige geluidgehinderden varieerde van 2-31% van de geïnterviewden, terwijl het % voor slaapverstoring 1-20% betrof. Vliegtuiggeluid was bij verre de belangrijkste geluidsbron die leidde tot slaapverstoring.

Omdat slaapverstoring ook gemeld wordt in onze regio Leiden-bollenstreek is het gewenst ook hier een onderzoek te starten naar de omvang en de beleving van hinder in relatie tot de feitelijk geregistreerde geluidsbelasting.

Hebt u belangstelling om mee te doen met een dergelijk verkennend onderzoek dan kunt u zich aanmelden bij Ir. I (Ingrid) Zandt voor nadere inlichtingen: izandt@ggdkennemerland.nl

Bij deze onderzoeken zal uiteraard volledige anonimiteit worden gewaarborgd.

Dit vind je misschien ook leuk...