Terug naar minder nachtvluchten

Aan de directie Platformparticipatie- Nachtvluchten luchthavenbesluit Schiphol.
Betreft : Zienswijze ontwerpbesluit tot wijziging LVB Schiphol.
Geachte dames en heren,

De vereniging “Oegstgeest Zonder Vlieghinder “ zet zich al jaren in om geluidshinder door vliegverkeer boven de regio Kaagbaan ZW te verminderen .  Met meer dan 300 leden/sympathisanten vertegenwoordigen wij de inwoners van Oegstgeest en omstreken die hinder ondervinden van vliegverkeer.

Geluidshinder door nachtvluchten wordt als een van de meest hinderlijke effecten van vliegverkeer ervaren en gemeld.

Het nu voorliggende ontwerpbesluit tot wijziging van het LVB Schiphol met een maximum van 32.000 vliegbewegingen wordt door ons dan ook zeer negatief ervaren.

De bezwaren tegen het voorgenomen besluit tot verlenging van de tijdelijke regeling zijn hierna puntsgewijs weergegeven

1.     Het aantal vluchten in de nacht werd indertijd van 29.500 naar 32.000 bijgesteld in samenhang met de  toezegging van nachtprocedures volgens het CDA principe. Deze afspraak werd vastgelegd in het Alders akkoord.

2.     De uitvoering van de CDA procedures heeft maar beperkt plaats gevonden

3.     Voorzien wordt door de  Amsterdam-Airport-Schiphol groep dat in 2018 het voornoemd aantal nachtvluchten van 32.000 wordt overschreden.

4.     De normen voor de telling van het aantal vliegbewegingen worden in het nieuwe voorstel gewijzigd, waarbij een deel van de vliegbewegingen buiten de telling valt zodat het feitelijk aantal boven de 32.000 kan uitkomen.

Voortzetting van de tijdelijke regeling is niet opportuun omdat niet aan de afgesproken voorwaarden voldaan is. Bovendien gaat het verwachte aantal vluchten in 2018 al boven de voorgestelde norm van 32.000 uit.
De regeling met de oude normen voor geluidsbelasting van 29.000 vliegbewegingen, die nog steeds wettelijk geldig is, moet daarom gevolgd worden in afwachting van nieuwe wetgeving.

In een toekomstige nieuwe wettelijke regeling van het LVB Schiphol dient het aantal nachtvluchten juist substantieel omlaag gebracht te worden.

Het bestuur van de vereniging “Oegstgeest Zonder Vlieghinder”

Dit vind je misschien ook leuk...