Omgeving Zonder Vlieghinder Site

Nieuwe Kamerleden, let op!

Eind januari heeft OZV, samen met 5 andere bewonersorganisaties een gezamenlijke brief gestuurd aan de nieuwe leden van de Tweede Kamer. Dit om tegenwicht te bieden tegen alle informatie die zij ongetwijfeld krijgen vanuit...

Minder vlieghinder door krimp Schiphol, of toch niet?

Het provinciebestuur van Zuid-Holland gaat zich inzetten om de vlieghinder boven Zuid-Holland te verminderen. Dit is te lezen in het nieuwe coalitieakkoord, waarin het bestuur aangeeft waar ze zich voor gaan inzetten. Toch is...

Gezocht: secretaris

Gezocht: secretaris

Vlieghinder minder ! Wil je hieraan meewerken ? Wij zoeken een nieuwe secretaris voor het bestuur, bestaande uit 3 personen. Een ‘spin-in-het-web’ die het leuk vindt er voor te zorgen dat we als OZV...

Gezocht: web-beheerder

Gezocht: website-beheerder OZV.nu

Vlieghinder minder ! Wil je hieraan meewerken ? We zijn ook op zoek naar een website-beheerder. Al jaren hebben we als OZV een website (ozv.nu). Het beheer van deze website doen we er ‘een...

Steun de rechtzaak

De Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) en de Staat staan binnenkort tegenover elkaar. In deze rechtszaak eist RBV onder meer dat de Staat zich houdt aan de geluidsnormen van de Wereld Gezondheidsorganisatie...