Auteur: Beheerder

Minder vlieghinder door krimp Schiphol, of toch niet?

Het provinciebestuur van Zuid-Holland gaat zich inzetten om de vlieghinder boven Zuid-Holland te verminderen. Dit is te lezen in het nieuwe coalitieakkoord, waarin het bestuur aangeeft waar ze zich voor gaan inzetten. Toch is...

Gezocht: secretaris

Gezocht: secretaris

Vlieghinder minder ! Wil je hieraan meewerken ? Wij zoeken een nieuwe secretaris voor het bestuur, bestaande uit 3 personen. Een ‘spin-in-het-web’ die het leuk vindt er voor te zorgen dat we als OZV...

Gezocht: web-beheerder

Gezocht: website-beheerder OZV.nu

Vlieghinder minder ! Wil je hieraan meewerken ? We zijn ook op zoek naar een website-beheerder. Al jaren hebben we als OZV een website (ozv.nu). Het beheer van deze website doen we er ‘een...

Steun de rechtzaak

De Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) en de Staat staan binnenkort tegenover elkaar. In deze rechtszaak eist RBV onder meer dat de Staat zich houdt aan de geluidsnormen van de Wereld Gezondheidsorganisatie...

Help ons aan stemmen in de MRS

Met ingang van 1 juli 2023 wordt de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) opgericht. Die neemt de taken over van de huidige Omgevingsraad Schiphol (ORS). De MRS zal gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan het kabinet en...

Verkiezingsdebat met applaus en gejoel

Woensdagavond 15 februari vond het verkiezingsdebat plaats dat OZV samen met de Werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem Noord had georganiseerd. Het doel van de avond was om van kandidaten voor de Provinciale Staten in...