Sponsoroproep 2024

Foto door Aman jha via Pexels

Stichting Omgeving Zonder Vlieghinder (OZV) zet zich al vele jaren in voor de beperking van de hinder door vliegtuiglawaai in de kop van Zuid-Holland. Er is inmiddels veel aandacht voor dit probleem. Er zijn veel ontwikkelingen, zoals blijkt uit het Jaarverslag 2023. Een oplossing is er evenwel nog niet. OZV blijft zich inspannen om de oplossing dichterbij te brengen.

Het bestuur en anderen zetten zich in voor OZV zonder dat zij een vergoeding ontvangen. De werkzaamheden van OZV brengen kosten met zich mee, zoals uit het Jaarverslag blijkt. OZV ontvangt geen subsidie en is dus voor de dekking van die kosten afhankelijk van haar sympathisanten.

OZV deed voor het laatst in 2022 een oproep aan haar sympathisanten voor een bijdrage. Omdat het bedrag dat toen werd gedoneerd inmiddels is besteed, doet OZV bij deze wederom een vriendelijk verzoek aan al degenen die het werk van OZV waarderen, om het financieel mogelijk te maken dat OZV haar werk voorzet. Uw bijdrage is van harte welkom en het bestuur staat ervoor in dat de aan OZV gegeven bedragen geheel worden besteed waarvoor ze zijn bedoeld: de vermindering van de geluidsoverlast van het vliegverkeer in onze regio.

Onze schatkist: NL28 INGB 0006 4915 32 t.n.v. OZV

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie