Jaarverslag 2023

Photo by Engin Akyurt

Het jaar 2023 stond in het teken van de versterkte aandacht voor het terugdringen van vliegtuiglawaai rond Schiphol. OZV ervaart deze versterkte aandacht als “Kroon op het werk” dat zij samen met andere organisaties die zich richten op verbetering van het milieu en in het bijzonder de beperking van de hinder voor de omwonenden van Schiphol, al vele jaren verricht.

Dit betekent niet dat OZV haar doel heeft bereikt. Er zal nog veel moeten gebeuren om daadwerkelijk tot een beperking van het vliegtuiglawaai in onze regio tot een aanvaardbaar niveau te komen, zoals in dit verslag is te lezen. Het verslag bevat ook een financiële verantwoording over 2023 en een begroting voor 2024.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie