Verkiezingsdebat met applaus en gejoel

Woensdagavond 15 februari vond het verkiezingsdebat plaats dat OZV samen met de Werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem Noord had georganiseerd. Het doel van de avond was om van kandidaten voor de Provinciale Staten in Zuid-Holland te horen wat zij willen gaan doen aan de vlieghinder in onze regio en hoe zij onze leefomgeving en gezondheid beter denken te gaan beschermen. Het werd een “levendige avond met applaus en gejoel”, zoals het Leidsch Dagblad dat treffend omschreef.

De avond werd ingeleid door Jan Edens, die kort de aanleiding en achtergrond van de debatavond uiteen zette. Ferdinand Harmsen lichtte vervolgens de geluids- en gezondheidssituatie in onze regio toe. Volgens hem hoeft de Rijn- en Bollenstreek niet veel te verwachten van een krimpend Schiphol. “Daar gaan we hier niets van merken, aangezien de Kaagbaan, waar wij hier last van hebben, altijd eerst volgevlogen zal worden,” aldus Harmsen. De laatste inleider voorafgaand aan het debat was Hans Buurma van De Werkgroep Toekomst Luchtvaart. Hij presenteerde een onderzoek van zijn werkgroep dat aantoont dat het aantal vluchten op Schiphol gehalveerd kan worden zonder dat onze bereikbaarheid voor de rest van de wereld daaronder lijdt.

Vervolgens startte, onder leiding van Niels van Weeren, voormalig raadslid in Oegstgeest, het debat rond vijf stellingen. Per stelling konden enkele partijen reageren en met elkaar in debat gaan. De afgeladen zaal liet zich daarbij niet ongehoord en reageerde vaak spontaan, afkeurend dan wel instemmend. SchipholWatch legde verschillende bijdragen van de kandidaten vast. Alle partijen lieten duidelijk merken dat zij vonden dat de provincie en dus ook zij, als ze straks gekozen zullen worden tot Statenleden, wel degelijk een rol te spelen hebben als het gaat om de overlast van Schiphol in het noordelijk deel van Zuid-Holland te beperken.

De hele avond is terug te luisteren op deze geluidsopname.

Dit vind je misschien ook leuk...