Sponsoroproep 2022

Omgeving Zonder Vlieghinder (OZV) hanteert geen vaste contributie, maar de bodem van de kas komt (na de sponsoroproep van ruim een jaar geleden) helaas weer in zicht. Daarom doen wij een vriendelijk beroep op u voor financiële support.

Foto door Aman jha

Dit jaar wil de regering verschillende belangrijke meerjarenplannen voor de ontwikkeling van de luchtvaart en het luchtruimgebruik vaststellen (nota’s zoals Luchtvaartnota en luchtruimgebruik). Wij proberen deze plannen zo goed mogelijk te beoordelen en bij te sturen door intensief overleg met lokale, regionale en landelijke politici, bestuurders, uitvoeringsorganisaties en inspecties, zodat er minder vliegbewegingen komen, ook boven onze regio, hogere aanvliegroutes en een verbod op nachtvluchten.

Om deze taken zo goed mogelijk uit te voeren hebben we uw steun nodig. We hopen daarom op uw bijdrage in de komende tijd om de basiskosten van de stichting te kunnen financieren.

Onze schatkist: NL28 INGB 0006 4915 32 t.n.v. OZV

Met vriendelijke groet namens het bestuur

Ferdinand Harmsen
penningmeester

Dit vind je misschien ook leuk...