Inspreken zodat politici zich uitspreken

Foto door Christina Morillo

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart was het even rustig wat betreft onze contacten met gemeenten. Maar nu colleges zijn gevormd of bijna zijn gevormd en nu raadscommissies weer beginnen te vergaderen nemen onze activiteiten richting de lokale politiek weer toe. Ook de regionalen en landelijke politiek en de media blijven we benaderen met onze boodschap.

Richting de gemeenten in onze regio hebben wij erop ingezet dat het onderwerp vliegtuiglawaai zou worden opgenomen in de coalitieakkoorden. Dat is helaas niet overal gelukt. Verder zetten we erop in dat vliegtuiglawaai wordt opgenomen in de gemeentelijke omgevingsvisies, die de komende maanden zullen verschijnen.

Hieronder volgt een kort overzicht van al onze acties op dit terrein. Als er videobeelden van de inspraakmomenten zijn linken we daar naartoe, zodat u ze eventueel kunt terugkijken.

Gemeenteraad Leiden 19 mei

Landingen op de Kaagbaan op 24 april tussen 7:15 en 21:30 (Bron: BAS)

Op 19 mei spraken we, mede aan de hand van bovenstaande afbeelding, in tijdens een vergadering van de Commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van de Gemeente Leiden (Zie agendapunt 2. Burger aan het woord v.a. 22:31)

Gemeenteraad Oegstgeest 9 juni

Op 9 juni spraken we samen met Matt Poelmans (ORS) in tijden een themabijeenkomst over Schiphol van de gemeenteraad van Oegstgeest (Zie agendapunt 2. Geluidshinder Schiphol v.a. 13:24)

Gemeenteraad Teylingen 15 juni

Op 15 juni inspraken we in bij de commissie DEB van de gemeenteraad van Teylingen (Zie agendapunt 3 Spreekrecht inwoners)

Publicatie in vakblad over geluid

Naar aanleiding van het onderzoek dat we eind maart publiceerden in samenwerking met de Milieufederatie Noord- en Zuid-Holland en enkele groepen omwonenden van Schiphol werd ons gevraagd of we een gastcolumn over dit onderzoek wilden schrijven in het vakblad Geluid van Kluwer. Deze column is gepubliceerd in het juni-nummer van dit vakblad.

Gemeenteraad Noordwijk

Ook bij de gemeente Noordwijk zullen we vliegtuiglawaai tijdens een raadscommissievergadering in september.

Werkbezoek Tweede Kamerleden

Verder hebben we het voornemen om samen met de Milieufederaties Noord- en Zuid-Holland en enkele andere organisaties van omwonenden een werkbezoek te organiseren voor Tweede Kamerleden naar aanleiding van ons onderzoek over nieuwbouwlocaties en vliegtuiglawaai. Dit werkbezoek moet na het zomerreces plaatsvinden.

Provinciale Statenverkiezingen

Tot slot zullen we alle politieke partijen benaderen die mee zullen doen aan de provinciale verkiezingen op 15 maart volgend jaar. We zullen hen oproepen om het onderwerp vliegtuiggeluid op te nemen in hun verkiezingsprogramma’s, zodat kiezers mede op basis van die informatie hun keuze zullen kunnen bepalen.

Dit vind je misschien ook leuk...