5.000 nieuwe woningen in Zuid-Holland met te veel vliegtuiglawaai door Schiphol

In het noordelijk deel van Zuid-Holland worden de komende jaren op meer dan 17 bouwlocaties minimaal 5000 woningen gebouwd op plekken waar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) teveel vliegtuiglawaai van Schiphol is om gezond te kunnen wonen. Uit een analyse die we als OZV in nauwe samenwerking met een aantal andere bewonersorganisaties1 en de Natuur en Milieufederaties Noord- en Zuid-Holland hebben uitgevoerd blijkt dat deze bouwplannen hoewel ze op 20 tot 30 km van de luchthaven liggen binnen de kritische grens vallen van te hoge gezondheidsrisico’s. “Om de woningnood zodanig op te kunnen lossen dat iedereen in een gezonde woonomgeving kan wonen, zal het vliegtuiglawaai af moeten nemen. En dat kan alleen door Schiphol te laten krimpen”, aldus Jan Edens, voorzitter van de Stichting Omgeving Zonder Vlieghinder.

Het kan niet anders, zo stelt hij, dat de nieuwbouw van woningen bij de coalitieonderhandelingen om te komen tot een nieuw college van BenW hoog op de agenda zal staan. Belangrijk hierbij is dat de nieuwe woningen worden gerealiseerd in een veilige en gezonde leefomgeving. En dat is, zo blijkt uit ons onderzoek omdat er in onze regio volgens de WHO te veel vliegtuiglawaai is om gezond te kunnen wonen, nog niet zo simpel. Als het gaat om het terugdringen van de woningnood is er een probleem met vliegtuiglawaai. Gemeenten zijn niet verantwoordelijk voor het luchtvaartbeleid, dat is de rijksoverheid. Maar gemeenten zijn wel verantwoordelijk voor een veilige en gezonde woon- en leefomgeving.

In gebieden met veel hinder van vliegverkeer is het dan ook maar de vraag of woningbouw mogelijk, dan wel wenselijk is. Het is een fundamentele keuze. OF wonen in een gezonde leefomgeving, OF ongelimiteerd vliegverkeer van en naar Schiphol en dan maar wonen in een vanwege het vliegtuiglawaai ongezond gebied.

Het onderzoek waaraan OZV heeft meegewerkt identificeert in de hele regio rond Schiphol meer dan 100 bouwlocaties waar de komende jaren minimaal 150.000 woningen gebouwd zullen gaan worden op plekken waar volgens de WHO teveel vliegtuiglawaai is om gezond te kunnen wonen. Het gaat hierbij niet alleen om bouwplannen in de directe omgeving van Schiphol, maar ook om bouwplannen in onze regio, op 20 tot 30 km van Schiphol.

“De WHO heeft op basis van vele wetenschappelijke onderzoeken de kritische grens voor geluidsoverlast bepaald”, stelt Nienke Schuil van de NMF Zuid Holland. “De WHO doet hierover expliciete aanbevelingen in de vorm van een richtlijn. Het RIVM bevestigt het belang van deze richtlijn. Ook de gezamenlijke GGD’en doen in een recente brief aan de minister voor I&W hetzelfde.

Zonder op alle facetten van het onderzoek in te willen gaan, is er een aspect dat specifiek aandacht vraagt: de nieuwbouw-ambitie in de Amsterdamse regio. Die is alleen mogelijk als de overlast als gevolg van vliegtuiglawaai in de Amsterdamse regio vermindert. Een van de oplossingen waarvoor men zich hard maakt is de verplaatsing van het vliegtuiglawaai naar de Kaagbaan. Een andere ‘ideetje’ is de aanleg van een 2e Kaagbaan. Verontrustend in dit verband is dat de Tweede Kamer op 22 maart 2022 een motie om de ruimtereservering voor de 2e Kaagbaan te schrappen heeft verworpen! Meer vliegverkeer zal leiden tot een toename van de overlast door vliegtuiglawaai. Dit betekent dat toekomstige woningbouwambities in onze regio niet gerealiseerd zullen kunnen worden zonder op de gezondheid van de bewoners in te boeten. En dan hebben we het maar even niet over wat dit alles voor de huidige bewoners betekent.

OPROEP

Om wonen in een gezonde omgeving mogelijk te maken doen wij met klem een oproep aan de betrokken gemeenten. Maak in regionaal verband een vuist. Ga in gesprek met het rijk en eis dat de geluidsoverlast van Schiphol drastisch wordt verminderd. Alleen dan kan er in de regio Schiphol verantwoord gebouwd worden.

Lees ook dit bericht van de NOS over het onderzoek. Of beluister dit interview in het Radio 1 Journaal (vanaf 5:25) met Sijas Akkerman. Of beluister het interview op BO Radio hieronder.

BO Radio – Nieuwsboulevard uitgezonden tussen 18.00 en 19.00 uur dinsdag 29 maart 2022

1Werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem, Vlieghinder Nieuwkoop,, Platform Vlieghinder Kennemerland en SOS Zaanstad

Dit vind je misschien ook leuk...