OZV wordt ‘Vriend’ van ‘Recht op Bescherming tegen Vlieghinder’ (RBV)

Recht op Bescherming tegen VlieghinderDe Stichting RBV treft voorbereidingen om een rechtszaak tegen de staat aan te spannen. Doel is een goede bescherming tegen vlieghinder af te dwingen met een beroep op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ook OZV denkt al langer na over een mogelijke rechtszaak om iets te doen aan de overmatige vlieghinder die wij ervaren. Helaas is OZV op dit moment hier zelf niet toe in staat.

Dit initiatief van de Stichting RBV komt dus als geroepen. De missies van onze organisaties komen overeen en de Stichting RBV zal zich toespitsen op de juridische procedure. Dit helpt ons, en andere belangengroepen, in onze strijd een einde te maken aan de overlast die wij als bewoners ondervinden van de vlieghinder.

Met enthousiasme vragen wij daarom uw aandacht, steun en waar mogelijk financiële ondersteuning voor dit initiatief.

Bewoners rond Schiphol stappen naar de rechter

Langdurige blootstelling aan lawaai en vervuiling door vliegverkeer leiden tot ernstige gezondheidsklachten. En ook het woongenot wordt zwaar aangetast. Deze feiten zijn niet nieuw. De overheid is ervan op de hoogte en heeft de taak de bewoners tegen deze negatieve effecten van het vliegverkeer te beschermen. Echter als het om de luchtvaart gaat, dan geeft de overheid niet thuis. Bewoners rond luchthavens voelen zich behandeld als tweederangsburgers en dat zijn ze zat.

Stichting Recht op Bescherming tegen Vlieghinder

De in de luchtvaartnota 2020-2050 van minister Van Nieuwenhuizen gepresenteerde groei tot 800.000 vluchten, doet de bewoners rond Schiphol het ergste vrezen. Reden voor de bewoners om de minister te laten weten dat zij de eenzijdige focus van de overheid op de luchtvaart niet langer accepteren. Drie bewonersverenigingen hebben zich per 1 april 2020 verenigd in de Stichting ‘Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder’ (RBV)

Vliegtuighinder is (gemeente-)grensoverschrijdend

Het doel van de stichting is om in samenwerking met andere bewoners en hun bewonersverenigingen uit de wijde omtrek rond Schiphol de minister via de rechter te dwingen tot adequate bescherming tegen vliegtuighinder.

“Wij willen dat de rechter bepaalt dat ieder individu kan weten waar hij aan toe is, zodat men daar ook bezwaar tegen kan maken. Wij willen bescherming, een bovengrens van wat verantwoord is voor woongenot en gezondheid. Daar rollen dan normen uit. Aan de hand daarvan mag Schiphol uitzoeken hoe het daar mee omgaat. Misschien moeten mensen worden uitgekocht, misschien moet er minder worden gevlogen.”

“Het gaat erom dat je recht hebt beschermd te worden tegen te veel geluidbelasting, vervuiling en gevaar. We willen dat er overal een maximum norm geldt. Niet dat het hier wat meer wordt dan daar. We hoeven niet meer te dulden wat verantwoord is. Laten we beginnen met Schiphol, maar alle Nederlanders moeten tegen vlieglawaai worden beschermd.”

Het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens

Het recht op ongestoord wonen, een fundamenteel recht, is de basis waarop RBV de civiele procedure voert. De inzet is het afdwingen van wettelijke en handhaafbare maatregelen om de gezondheid en het woongenot van elke bewoner te beschermen tegen de negatieve effecten van het vliegverkeer. In de civiele procedure wordt RBV terzijde gestaan door het advocatenkantoor Prakken d’Oliveira, dat opkomt voor de belangen van individuen en bedrijven, met een bijzondere aandacht voor de rechten van de mens.

Doe mee en word donateur

De mensen van RBV doen het werk volledig vrijwillig en onbezoldigd. Het voeren van een civiele procedure tegen de staat kost veel geld. RBV is daarvoor volledig afhankelijk van giften.

Vindt u ook dat uw gezondheid en uw woongenot beschermd moeten worden, doe dan mee en steun RBV als donateur.

 

Voor een recent interview met de voorzitter van de Stichting zie

Lees ook...