Méér laagvliegers dan voor Coronatijd

Op 18 juni dit jaar werd in de Tweede Kamer een motie ingediend die opriep om zo spoedig mogelijk praktijkervaring op te doen bij Schiphol met hoger aanvliegen in combinatie met continu dalende naderingen. Deze vorm van landen wordt Continuous Descent Operation (CDO) genoemd. De motie geeft aan dat, gezien de relatieve rust in de lucht in deze Coronatijd, er nu ruimte is voor dit soort experimenten. Schiphol en de Luchtverkeersleiding Nederland kunnen hiermee tevens laten zien dat het hen ernst is om werk te maken van de reductie van geluidsoverlast en de uitstoot van fijnstof. De motie werd met algemene stemmen aangenomen.

Onderzoek naar extreme laagvliegers

Omdat wij de laatste maanden niet het idee kregen dat er echt wat met deze motie werd gedaan, heeft OZV onderzoek gedaan naar het aantal extreme laagvliegers boven onze regio. We hebben voor Oegstgeest en de Leidse Merenwijk gekeken naar het aantal vliegtuigen dat onder de 800 meter overkwam. Omdat deze woonkernen op bijna 20 kilometer van het begin van de Kaagbaan liggen is het niet nodig om daar al zo laag te vliegen. We hebben de aantallen vergeleken met vorig jaar (2019) toen er nog geen sprake was van Corona.

Schokkende uitkomst

De uitkomsten van het onderzoek zijn schokkend. Ze tonen niet alleen aan dat afgelopen augustus en september er juist een relatieve toenamen in het aantal extreme laagvliegers is geweest. Voor de Leidse Merenwijk is zelfs het absolute aantal laagvliegers toegenomen. Er zijn dus veel minder vliegtuigen, maar er zijn meer extreme laagvliegers overgekomen.

Aantallen en percentages laagvliegers (< 800 meter) in augustus en september in 2019 en 2020

Bron: Historic Database, Opensky Network.

Welke goede wil?

We kunnen niet anders dan concluderen dat Schiphol en de Luchtverkeersleiding  niet bereid zijn om hun goede wil te tonen nu er, door het sterk teruggelopen aantal vluchten vanwege de pandemie, in de lucht alle ruimte is om werk te maken van geluidsoverlastreductie en reductie van de uitstoot van fijnstof. En dat terwijl men in Duitsland wel bezig is met het meer inzetten van CDO’s. Daarom doen wij, samen met het Platform Vlieghinder Kennemerland (PVK), een dringende oproep aan de Tweede Kamer om scherp toezicht te houden op de motie die zij met algemene stemmen heeft aangenomen.

Dit vind je misschien ook leuk...