Onze (re-)acties naar aanleiding van actuele ontwikkelingen

De afgelopen tijd was het als gevolg van de Coronacrisis stil in de lucht. Die stilte zullen velen als aangenaam hebben ervaren. Ondanks de (tijdelijke) rust in de lucht is er, als het gaat om onze inzet het vliegtuiglawaai te verminderen, veel gebeurd. Graag maken wij u daarvan deelgenoot.

Steun Tweede Kamer hinderbeperkend landen

Plenaire zaal Tweede Kamer

Plenaire zaal Tweede Kamer (door Husky)

We zijn trots te kunnen melden dat een eerste succes van onze jarenlange inzet zichtbaar is!

Na een gesprek met onder meer OZV heeft CDA-Tweede Kamerlid Amhaouch een motie ingediend om bij de heropstart van het vliegverkeer na de Coronaperiode, praktijkervaring op te doen met een andere manier van landen. Het gaat dan specifiek om een zogenaamde Continuous Descent Operation (CDO), oftewel hoger aanvliegen in combinatie met een gelijkmatige daling. Bij deze procedure wordt de hinder in onze regio aanzienlijk beperkt, aangezien de vliegtuigen dan niet langer horizontaal laagvliegend (lager dan 800m) over ons heenkomen. Dat is gunstig, zowel voor de geluidsbelasting als ook voor de uitstoot van fijnstof.

Goed nieuws is dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. Schiphol en de minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) wilden deze mogelijkheid pas op zijn vroegst in 2023 gaan onderzoeken. Deze motie kan helpen om de CDO eerder uitgevoerd te laten worden. Vinger aan de pols dus!

Lokale en regionale politiek tegen uitbreiding Schiphol

Stadhuis Leiden

Stadhuis Leiden (door Erik Zachte)

Door onze jarenlange inspanningen hebben wij inmiddels een gedegen kennis opgebouwd over de luchtvaart en de schadelijke effecten ervan op onze gezondheid. Dit heeft ertoe geleid dat wij recent hebben ingesproken in de gemeenteraden van Leiden (v.a. 24min) en Oegstgeest (v.a. 13min), en Provinciale Staten van Zuid- Holland.

In Oegstgeest, Teylingen alsook Kaag en Braassem zijn moties aangenomen om de schadelijke effecten van het vliegverkeer op onze omgeving terug te dringen. Deze steun op lokaal niveau is absoluut nodig om ook op landelijk niveau gehoor te vinden voor onze boodschap.

Kritiek op de Luchtvaartnota 2020-2050

Tijdslijn luchtvaartnota 2020-2050

Tijdslijn luchtvaartnota 2020-2050

Het zal u niet verbazen dat wij sterk tegen de plannen zijn van de minister van I&W, zoals verwoord in de Luchtvaartnota. In onze zienswijze geven wij aan dat er wat ons betreft geen sprake kan zijn van een verdere uitbreiding van Schiphol. Erger nog, in de Luchtvaartnota worden geen concrete oplossingen geboden om de gezondheidsschade die het vliegen over onze regio voor ons allen met zich mee brengt, te verminderen. Wij vinden het schokkend dat onze regering in dit kader geen aandacht heeft voor de gezondheid van haar burgers. Temeer omdat recente rapporten van de WHO (oktober 2018) en het RIVM (juni 2020) aangeven dat de geluidsnormen juist strenger moeten worden om onverantwoorde gezondheidsrisico’s te vermijden.

De minister gaat in haar plannen nog steeds uit van een sterke groei van de luchtvaart, tot naar bijna 800.000 vluchten per jaar in 2050. Om het in perspectief te plaatsen: voor de coronacrisis waren er bijna 500.000 vluchten per jaar. Het gaat dus om heel veel méér!! En dat zonder concrete hinderbeperkende maatregelen. Zo wordt zelfs het onderzoek naar een luchthaven in zee stopgezet, terwijl een tweede Kaagbaan opnieuw overwogen wordt. De minister hoopt op schonere, stillere en elektrische vliegtuigen. Gezien de levensduur van een gemiddeld vliegtuig en het feit dat elektrisch vliegen nog niet eens in de kinderschoenen staat, vinden wij dat ongefundeerde aannames.

Kortom, ook de komende tijd nog genoeg werk aan de winkel om onze omgeving schoon en leefbaar te houden. We kunnen uw support, in welke vorm dan ook, ook de komende tijd nog goed gebruiken.

Blijf ons steunen!

Dit vind je misschien ook leuk...