Veel ontwikkelingen in eerste helft 2019

Graag willen wij u laten weten welke activiteiten OZV in de de eerste helft van 2019 heeft ondernomen tegen vliegoverlast. Hoewel Lelystad in de publiciteit overheerste, is er in onze regio ook veel gebeurd.

Inspraak

Het ministerie van I&W organiseerde vorig najaar een aantal debat- en consultatierondes. Er waren grote plenaire bijeenkomsten waarin de groei en ontwikkeling van Schiphol en de samenhangende aspecten aan de orde kwamen. Ook waren er regionale huiskamergespreken waar de directeur van Schiphol, Dick Benschop en de CEO van de Luchtverkeersleiding (LVNL) Michiel van Dorst aan deelnamen. Vanuit OZV hebben wij aan de diverse debatten meegedaan en onze mening gegeven: “Geen groei van de luchtvaart, geen nachtvluchten en vermindering van de geluidsoverlast”. Op het laatste thema hebben wij een uitgewerkt voorstel laten zien waarbij op korte termijn de overlast gereduceerd kan worden door verbeterde aanvliegroutes en –hoogte te gebruiken. Op basis van tijdens deze overlegrondes gelegde contacten hebben wij nu direct contact met de LVNL over de mogelijkheden van ons voorstel.

Omgevingsraad Schiphol (ORS)

Intussen is in het brede overlegorgaan de ORS getracht een eensluidende standpunt te formeren over de groei en de toekomst van de luchtvaart en Schiphol. Het is dhr. Alders echter niet gelukt om met alle partijen een gezamenlijk standpunt te formuleren, waarna hij zijn opdracht teruggegeven heeft aan de minister. Hoe de ORS nu verder gaat functioneren is onduidelijk. Wel is duidelijk dat de Bewonersorganisatie ORS haar activiteiten voortzet o.l.v. van dhr. Matt Poelmans.

De politiek

OZV heeft naast haar deelname in de ORS ook contact gezocht met MNH (Natuur en Milieufederatie Noord-Holland), LBBL (Landelijk Bewoners Beraad Luchtvaart) en politieke organisaties als gemeenteraden in de regio (naast Oegstgeest, Leiden en Teylingen), het college van Provinciale Staten ZH en Kamerleden. In het kader van de Provinciale Staten-verkiezingen is door OZV samen met ‘Duurzaam Dorp’ en de bewonersvereniging Kaag & Braassem een verkiezingsdebat georganiseerd over een aantal hoofdthema’s betreffende de ontwikkeling van de luchtvaart en gevolgproblemen. Tien politieke partijen namen deel aan het debat dat gehouden werd in het gemeentehuis van Oegstgeest. Het levendige debat trok meer dan 160 belangstellenden, kreeg goede pers en heeft een aantal vervolgcontacten opgeleverd in de politieke gelederen. Interessant is dat de gemeenteraden van Oegstgeest en Teylingen zich via moties uitgesproken hebben tegen groei van de luchtvaart en Schiphol.

Over mijn Dak

Ook Publicitair zijn er ontwikkelingen te melden; met name is een grondige herziening en actualisering van de OZV website in de maak. Verder is door ICT deskundigen binnen het OZV-bestuur een vereenvoudigde manier voor het melden van vliegoverlast-klachten bij BAS (Bewoners Aanspreekpunt Schiphol) ontwikkeld. U hoeft u slechts eenmalig aan te melden en vervolgens wordt de hoogte van lage vliegbewegingen boven uw dak via mail aan u gemeld en automatisch doorgegeven aan BAS. De nieuwe toepassing heeft de toepasselijk naam “Over Mijn Dak” gekregen.

Strengere normen

Ook de bestaande geluidsbelasting-contouren (met 48dB L-den als norm) worden door onze groep nader onderzocht op hun actualiteit en consequenties. Dit is mede in verband met de (on)mogelijkheid van situering van nieuwbouwplannen door de div. gemeenten. Het feit dat de contouren van het hindergebied uitbreiden, is bij de Provincie en Kamerleden gemeld.

Meer leden

Het aantal sympathisanten van de Stichting OZV dat zich aanmeldt via de site, is gestaag gegroeid van 300 naar meer dan 500 bewoners. Wij danken iedereen voor de support (ook financieel) in de afgelopen tijd en zullen ons blijven inzetten om de overlast van vliegverkeer terug te dringen.

Dit vind je misschien ook leuk...