OZV Zienswijze bij start besluitvormingsproces Herziening Luchtruim

Begin oktober 2019 hebben wij een Zienswijze uitgebracht inzake plan MER (NRD) voor het programma Luchtruimherziening. De essentie van onze zienswijze is dat gepleit wordt voor een zodanig kader voor de Luchtruimherziening dat laagvliegen van vliegtuigen boven onze regio tot het verleden behoort. Om dit te bereiken doen wij daarvoor in onze Zienswijze concrete suggesties aan de minister van Infrastructuur en Water.

De Zienswijze is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Platform Vlieghinder Regio Castricum (PVRC). Gekozen is voor gezamenlijk optrekken, omdat de hinder die in beide regio’s wordt ervaren van Schiphol een zelfde oorzaak heeft. Samen sta je sterker. Waar wij vooral overlast hebben van laagvliegende vliegtuigen richting Kaagbaan, hebben bewoners van de regio ’s rond Alkmaar veel hinder van toestellen die laagvliegend op weg zijn naar de Polderbaan. Voor ons en de mensen uit Noord Holland gaat het erom een einde te maken aan het over grote afstand van Schiphol laag vliegen van vliegtuigen die een landing op Schiphol voorbereiden.

Dit vind je misschien ook leuk...