Vlieghinder Schiphol in noordelijk deel Zuid Holland wordt serieus punt op agenda Provincie

Lijststrekkersdebat Provinciale Staten verkiezingen
26 februari 2019 – Raadszaal Gemeentehuis Oegstgeest

In het gemeentehuis van Oegstgeest heeft op 26 februari jl. een stevig debat plaatsgevonden over de inzet van de provincie Zuid-Holland als het gaat om de toekomst van de luchtvaart en het terugdringen van de geluidsoverlast door laagvliegende vliegtuigen van en naar Schiphol. Ruim 160 bewoners uit Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp, Kaag en Braassem en Teylingen waren er in een bomvolle Raadszaal getuige van dat vertegenwoordigers van 10 politieke partijen unaniem aangaven dat Zuid-Holland serieus meer werk moet gaan maken van het terugdringen van de overlast.

Op 20 maart a.s. zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten. Om die reden hebben Oegstgeest Zonder Vlieghinder, de Werkgroep Geluidshinder Kaag en Braasem, Duurzaam Dorp, de Bewonersdelegatie van de Omgevingsraad Schiphol en de Natuur en Milieufederatie de handen ineen geslagen bij de organisatie van de debatavond met de kandidaat Statenleden.

Tijdens het debat werd duidelijk dat de kandidaat-Statenleden onderkennen dat er in het noordelijk deel van Zuid-Holland veel overlast is door ernstige geluidshinder van laag overkomend vliegverkeer. Op een afstand van 15 – 20 km van Schiphol vliegen veel toestellen op 700 meter en soms nog lager over. Dit gebeurt zowel overdag als ’s nachts. In de regio Leiden gaat het vooral om landend verkeer, in het oostelijker deel zoals bij Kaag en Braassem veroorzaken zowel opstijgende als dalende vliegtuigen veel geluidsoverlast. In het noordwestelijk deel van de Bollenstreek gaat het om opstijgend vliegverkeer. Alle kandidaat Statenleden gaven aan dit punt de komende jaren serieus aan te willen gaan pakken.

Evenzo belangrijk is dat het merendeel van de nieuwe Statenleden kritisch bleek te staan tegenover de nadelige effecten van de luchtvaart op mens en milieu. Dat wonen en vliegen niet of moeizaam met elkaar te verenigingen zijn is een punt dat door alle partijen werd onderkend. Geconstateerd werd ook dat de prijs van vliegen ten opzichte van andere manieren van vervoer veel te laag is. Met uitzondering van de VVD vonden alle partijen dat luchtvaartgebruikers een faire prijs voor ticket moet gaan betalen. Belangwekkend is dat, wederom met uitzondering van de VVD alle partijen zich zorgen maken over de veiligheid op en rond Schiphol. Minder eenduidig was men over het idee van het verplaatsen van banen naar zee. Groen Links, Code Oranje, PvdA en de Partij voor de Dieren gaven aan hiervan geen voorstander te zijn. Zij vinden dat er minder gevlogen moet worden; de aanleg van banen in zee helpt niet om dat doel te bereiken, zo is hun redenering. Minder vliegen betekent dus: geen uitbreiding op de huidige locatie.

Cruciaal punt is natuurlijk of de Provincie invloed heeft op de problematiek die tijdens de debatavond aan de orde kwam. Het antwoord hierop is nadrukkelijk JA. De uiteindelijke besluitvorming over de toekomst van de luchtvaart ligt bij de Tweede Kamer. Voor de bewoners van het noordelijk deel van Zuid-Holland is het wel van belang dat er een Provincie is die voor hun belangen op komt. De minister van Infrastructuur zal zeker rekening moeten gaan houden met standpunten die de Provincie in dit verband inneemt. Daartoe uitgedaagd beaamden alle kandidaat-statenleden dat de Provincie voortaan meer moeite moet doen (onder meer als lid van de Omgevingsraad Schiphol) om goede afspraken te maken met andere overheidspartijen, Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen.

Als laatste, en dat is ook niet onbelangrijk: de leden van Provinciale Staten kiezen straks de Eerste Kamer. De politieke kleur van de Eerste Kamer kan van grote invloed zijn op beslissingen die bepalend zijn voor ‘hoe verder met Schiphol’.

Om de kiezers te helpen met het maken van hun keuze in het stemhokje op 20 maart, is naar aanleiding van de uitspraken tijdens het debat een kieswijzer gemaakt. U kunt deze raadplegen door naar www.ozv.nu te gaan.

Downloaden (PDF, 94KB)

 

Dit vind je misschien ook leuk...