Schiphol op de vingers getikt

Schiphol stelt geluidshinder te rooskleurig voor

Wat de bewoners in de Omgevingsraad Schiphol al lang vermoedden, is bevestigd door de Commissie voor de Milieueffectrapportage: de start- en landingsprocedures veroorzaken meer overlast dan waarvan Schiphol uitgaat.

Vanwege die twijfel hadden zij de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu gevraagd een onafhankelijk commissie daarnaar te laten kijken. Hun achterdocht werd ook gevoed doordat Schiphol weigerde inzage te geven in de berekeningen voor het Milieueffectrapport (MER) dat wordt opgesteld in het kader van de invoering van het Nieuwe Normen en Handhavingsstelsel (NNHS).

Het tussentijds advies van de onafhankelijke deskundigen is een flinke tik op de neus van Schiphol. Wat de startprocedures betreft geeft de commissie de bewoners gelijk dat het  hinderbeperkingseffect zwaar wordt overschat. Wat de landingsprocedures betreft, concludeert de commissie dat glijvluchten inderdaad stiller zijn dan gewone landingen. Dat wordt door de bewoners ook niet betwist. Waar het om gaat is dat bepaalde vluchten ten onrechte worden aangemerkt als glijvluchten. Bovendien wordt de ingangsdatum voor de hinderbeperking verkeerd genomen.

De precieze omvang van de gerealiseerde hinderbeperking is van groot belang omdat die de toekomstige groeiruimte voor Schiphol beperkt. Het zal duidelijk zijn dat het laatste woord hierover nog niet is gezegd. De hele affaire toont bovendien eens te meer aan hoe belangrijk het is dat de bewoners volwaardig zijn vertegenwoordigd in de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Zonder bewoners geen hinderbeperking. Wordt vervolgd.

Matt Poelmans, ORS-clustervertegenwoordiger Kaagbaan

Artikel Volkskrant

Dit vind je misschien ook leuk...