Schiphol claimt onjuist vastgestelde hinderbeperking en frustreert afspraken uit het Alders-akkoord

Onderstaand persbericht over de beperking van hinder door Schiphol spreekt duidelijke taal. Binnen onze vereniging bestaat al langer de overtuiging dat er met de berekeningen en de conclusies betreffende overlast van alles mis is.

Er wordt nogal selectief omgegaan met gegevens en feiten. De referentiepunten waaraan verbeteringen getoetst worden zijn vaak verouderd of niet relevant. Voor de cijfers aangaande bebouwing wordt bijvoorbeeld de situatie in 2005 gehanteerd.
Uitsluiten of niet meerekenen van allerlei vluchten op basis van arbitraire argumenten komt regelmatig voor.

Kortom, allerlei bijstellingen leiden tot een niet correcte weergave van de actuele situatie ten aanzien van vlieghinder. Onze vereniging werkt daarom aan een eigen analyse van (officiële) data en zal hierover nader berichten.

 Het bestuur van OZV

 

HET PERSBERICHT  19 mei 2016

Schiphol claimt in allerlei interviews in de media dat zij de afgelopen jaren een hinderreductie van 20% zou hebben gerealiseerd. Dat daarbij creatief boekhouden niet wordt geschroomd blijkt uit het volgende:
1) De effecten van de nieuwe startmethode NADP2, bedoeld als brandstofbesparingsmaatregel, worden ernstig overschat en zouden meer dan enige andere maatregel hebben bijgedragen aan de gerealiseerde hinderbeperking.
2) De effecten van stille glijvlucht landingen overdag (zogeheten ”nep” CDA’s) – die ook al vóór 2008 werden gevlogen en bovendien in vergelijking tot echte CDA’s met vaste naderingsroutes nauwelijks minder hinder veroorzaken – worden ten onrechte meegerekend.
3) Door uit te gaan van het nog niet geactualiseerde woningbestand 2005 worden ongeveer 10.000-20.000 zogeheten ”spook-gehinderden” niet meegeteld.
Als men rekening houdt met de werkelijke effecten van de punten 1 t/m 3 blijft er van de geclaimde hinderbeperking bitter weinig over. Door de discussie hierover in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) uit de weg te gaan worden de afspraken uit het Alders-akkoord gefrustreerd.
Bewonersdelegatie College van Advies Omgevingsraad Schiphol (ORS)
Kees van Ojik
Klaas Bijlsma
Matt Poelmans

 

Dit vind je misschien ook leuk...